แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอ สูงเม่น

แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอ สูงเม่น แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

  1. วัดสูงเม่น
  2. วัดศรีดอก
  3. อ่างแม่มาน
  4. วัดศรีสว่าง
  5. โรงเรียนผู้สูงอายุ สุกใส วัยสว่าง
  6. ที่ว่าการ อำเภอสูงเม่น

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด