แหล่งท่องเที่ยว บ้านปิน อำเภอ ลอง

แหล่งท่องเที่ยว บ้านปิน อำเภอ ลอง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

  1. สถานีรถไฟ
  2. พระธาตุดอยน้อย
  3. พระธาตุแหลมลี่
  4. บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก
  5. น้ำตกแม่เกิง
  6. ดอยผากลอง
  7. วัดดงลาน
  8. วัดโพธิ์บุษผาราม

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด