บ้านปางมะโอ

  • พิธีการเลี้ยงเจ้าพ่อรวงคำ ทุกวันที่16 เมษายน ของทุกปี
  • ประเพณีปีใหม่เมือง
  • ดนตรีพื้นบ้าน
  • แห่เทียนพรรษา
  • น้ำตกตาดหมาไห้ แต่ต้องอยู่ในช่วงฤดูที่มีน้ำ เพราะปัจจุบันน้ำน้อยมาก
  • จุดชมวิวเส้นแบ่งเขตจังหวัด
  • เหมืองเก่า รอการผสานเพื่อเข้าชม

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด