แหล่งท่องเที่ยว ตำบล บ้านถิ่น อำเภอ เมือง

แหล่งท่องเที่ยว ตำบล บ้านถิ่น อำเภอ เมือง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. พระธาตุ ถิ่นหลวง
 2. วัดถิ่นนอก
 3. วัดถิ่นใน
 4. วัดถิ่นหลวง
 5. วัดโปร่งศรี
 6. สวนแก้วมังกร
 1. ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว
 2. ศาลเจ้าพ่อท้าวไชย
 3. บ่อปลาโปร่งศรี
 4. อ่างน้ำมิ่ง
 5. อ่างห้วยยางงา
 6. อ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด