แหล่งท่องเที่ยว ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง

แหล่งท่องเที่ยว  ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่สนใจ มีอะไรบ้าง

  1. วัดบ้านกิ่วนาค
  2. ถ้ำบ่อแก้วระหว่างแม่กระทิง-บ้านปางยาว
  3. ฝายน้ำลันขนาดเล็ก หมู่ 6 ปางยาว
  4. ฟื้นฟูป่าชุมชน บ้านไทรพร้าว หมู่1 ไทรพร้าว
  5. พัฒนากลุ่ม สะล้อ ซอ ซึง หมู่3 แม่กระทิง
  6. แม่น้ำแม่คำมีใต้สะพานบ้านไผ่โทน
  7. ป่าชุมชนไผ่โทน

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด