แหล่งท่องเที่ยว ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอ เด่นชัย

แหล่งท่องเที่ยว  ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอ เด่นชัย แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

  1. อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
  2. ประตูสู่ล้านนา
  3. วัดบุญคุ้ม
  4. วัดชัยเขต
  5. วัดใหม่วงค์วรรณ
  1. สวนสัก 100 ปี
  2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
  3. ร้านค้าชุมชน (เฟอร์นิเจอร์)
  4. พระธาตุสุโทน
  5. อ่างแม่มาน

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด