ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง

ส่วนที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

          จากการพูดคุยและการร่วมกันประชุมมีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นภายในหมู่บ้านถึงสิ่งที่มีอยู่อาชีพต่างๆ ในแต่ละหมู่ โดยเมื่อมีการสรุป จึงได้ข้อสรุปดังนี้

หมู่ที่ สิ่งที่มีอยู่ในชุมชน
3 การทำดอกไม้จันทน์ จากกระดาษ เปลือกข้าวโพด, ไม้กวาดทางมะพร้าว , ผ้าทอลายโกมน ลายปรานอม , หมอชุ่ม หมอนวดแผนโบราณ , อ่างเก็บน้ำ, แกะสลักไม้สัก, จักสาน กระติ๊บข้าว
6 ทำข้าวแคบ, ผักสวนครัว ,ตลาดชุมชน (ผักปลอดสารพิษ), จักตอกขาย, หมอเป่า , แคบหมูหลวง ,สอนเล่นดนตรีไทย สะล้อซอซึง
7,8,9,10 แอ๊บถั่วเน่า,จักสาน(กระติ๊บข้าว สุ่มไก่) , ดนตรีไทย (ระนาด สีลาระนาดขลุ่ย) เรียกขวัญนาค, สมุนไพรพื้นบ้าน , มะขามขี้เปี้ย (250ปี) , โรงงานขนมจีนน้ำย้อย , โฮงซึงหลวง , โฮมสเตย์ 10หลัง (บ้านดอนทราย) , ซาเล้งนำเที่ยว , สักการะพระนางจามเทวี , แกะสลักพระเจ้าพล้าโต้, หมู่ที่ 8 หมดนวดแผนโบราณ (คนตาบอด) , หมอเป่ารักษางูสวัด , ทำเก้าอิ้จากไม้ไผ่ , หมู่ที่ 9 สวนพุทธานมสด
11 จักสาน สานแห , ไม้กวดดอกหญ้า , ข้าวแคบ , ข้าวปัน , ปลูกผักปลอดสารพิษ , ปุ๋ยหมักจาใบไม้แห้ง , ดนตรีพื้นบ้าน (ซอ) , ปลูกผักหวาน , ทำมีดพล้า
13 จักสานจากเถาวัลย์
14 สมุนไพร รักษาการปวด นวดแผนโบราณ

 

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถนำไปบูรณาการการท่องเที่ยว

          เมื่อมีการประชุมเสร็จจึงมีการแยกออกมาแต่ละหมู่บ้าน ว่าในละหมู่มีอะไรบ้าง อาชีพของชาวบ้าน สถานที่เด่นๆของในแต่ละหมู่ จึงแยกได้ตามหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ 3 : แกะสลัก , ดอกไม้จันทน์ , อ่างเก็บน้ำแม่กาง , วัดนาแก , หมอนวดแผนโบราณ , กล้วยทอด

หมู่ที่ 4 : วัดสะแล่ง (ทำมีดพร้า)

หมู่ที่ 6 : ข้าวแคบโบราณ , แตบหมูหลวง

หมู่ที่ 7 : วัดศรีดอนคำ , ตลาดเช้า , โฮงซึงหลวง , ต้นมะขามหลวง, ทำข้าวหลาม , 9101 พาไปเก็บไข่ไก่

หมู่ 8 : แกงกะด้าง แอ๊บถั่วเน่า

หมู่ 9 : ไส้อั๋ว

หมู่ที่ 11 : ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ (ฝึกเรียนรู้) , วัดแม่ลานเหนือ (ตีระฆัง ลูกระเบิดลูกที่ 1) , ศาลเจ้าพระยาเมืองลององค์สุดท้าย

หมู่ที่ 13 : จักสานจากเถาวัลย์

หมู่ที่ 14 : ขนมจีนน้ำย้อย สมุนไพรการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ

 

 

สรุปเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลห้วยอ้อ ภาพรวม

          การสรุปเส้นทางตำบลห้วยอ้อ โดยที่มีจุดเริ่มต้น วัดศรีดอนคำเป็นที่แรก และต่อด้วยที่โฮงซึงหลวง และกราบสักการะเจ้าแม่จามเทวี ไปแวะชมต้นมะขามหลวง ต่อวัดสะแล่ง ดอยโป่งมื่น อ่างแม่ก่างวัดนาแก  และไปรับประทานอาหารเที่ยง ที่ขนมจีนน้ำย้อย และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ และไปไหว้พระที่วัดแม่ลานเหนือ วัดดอนมูล และจบที่พิพิธภัณฑ์ถาพถ่ายและกลับที่พักโอมสเตย์

  

ส่วนที่ 2 ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน (อิงจากกิจกรรมส่วนที่ 1)

มีการสรุปรายชื่อปราญ์แต่ละหมู่บ้าน  สรุปสิ่งที่มีอาชีพของชาวบ้านแต่ะหมู่บ้าน โดยแต่ละหมุ่บ้านจะไม่ให้ซ้ำกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ในแต่ละที่   

หมู่ที่ 3

 • แกะสลัก : นายณรงค์ ชัยคำมูล นายเฮือน สวนแก้ว
 • ดอกไม้จันทน์ : เป็นของกลุ่มแม่บ้าน
 • หมอนวดแผนโบราณ : หมอชุ่ม วงค์ยง
 • กล้วยทอด/ กล้วยแขก : นางคำแผง จันทร์ใส
 • สักการะเจ้าแม่จามเทวี : นายคะนึง บุญส่ง

หมู่ที่ 4

 • วัดสะแล่ง (ทำมีดพล้า) : นายเถิง สืบตาใจ

หมู่ที่ 6

 • ข้าวแคบโบราณ แคบหมูหลวง : นางย้าย สุรี
 • ขนมจีนน้ำย้อย : นางจันทร์ มาลาชวีรัตน์
 • พืชผักสวนครัว : นางตา แสงทวน
 • หมอเป่างูสวัด/ โรคต่างๆน้ำร้อนลวก : ลุงหล้า พัดมณียน
 • เป่าหนอน เป่าแผลสด : ลุงส่ง ใจแสง
 • จักสาน : นางแก้ว ใจมูล , ลุงไหล วันแก้ว

หมู่ที่ 7

 • แอ๊บถั่วเน่า : นาย กอบลุง สุขเอ้ย
 • จักสานสุ่มไก่ : ฝั้น มงคล
 • สู่ขวัญ : คะนึง บุญส่ง
 • โรงงานขนมจีน : สุนทร อินจินดา
 • โฮงซึงหลวง : จีระศักดิ์ ธนูมาศ
 • ซาเล้งนำเที่ยว : ทำเป็นกลุ่ม
 • นวดแผนโบราณ (คนตาบอด) : บัวไข แก้วเสริม
 • เก้าอิ้ เตียงไม้ไผ่ : นายขัน เมืองแก้ว
 • แกะสลัก : นายประดิษฐ์ เตจะมา
 • ดนตรีพื้นเมืองย้อนยุค : ชมรมผู้สูงอายุ
 • คณะฟ้อน : ฆลเทียร สุนทรรื่นรมย์

หมู่ที่ 11

 • จักสาน : นายบัวผัน ถาก้ำ
 • ข้าวแคบข้าวปัน : ยายปัน
 • ทำปุ๋ยจากใบไม้ (เกษตรอินทรีย์) : แสงเดือน ปันยาดี
 • นวดแผนไทย : นางกันยา
 • ดนตรีไทย (ซอ) : แม่คำม้อน ขันแก้ว
 • ทำมีดพล้า : นาย วิชัย
 • ขนมโบราณ : นางดรุณี แก้วคำ
 • ขนมกระด้าง ขนมเกลือ ข้าวหลาม : ป้าหอม
 • ศุนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ : วัดแม่ลานเหนือ นายสุริยา ขันแก้ว

หมู่ที่ 13

 • จักสานจากเถาวัลย์ : นาย ยงค์ สันนาแปง

หมู่ที่ 14

 • ขนมจีนน้ำย้อย สมุนไพร : นายสมเจตน์

 

ปฏิทินตาราง ๑๒ เดือนของตำบลร่องฟอง
มกราคม บวงสรวงเจ้าพระยาลอง ตานข้าวใหม่
กุมภาพันธ์ ไม่มี
มีนาคม ไม่มี
เมษายน ทรงน้ำพระธาตุ (สงกรานต์) สืบชะตาหลวง บวชนาค แข่งบั้งไฟ
พฤษภาคม ไม่มี
มิถุนายน ไม่มี
กรกฏาคม ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นทุกวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
สิงหาคม ไม่มี
กันยายน ตานก๋วยสลาก
ตุลาคม ลอยกระทง (ยี่เป็ง)
(ฟ้อนอืด)บวงสรวงเจ้าแม่จามเทวี
พฤศจิกายน
ธันวาคม ไม่มี

 

3. การสร้างเครือข่าย ในแต่ละหมู่บ้านมีกลุ่มซึ่งอาจซ้ำกันแต่มาเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายกันระหว่างหมู่บ้าน ให้มีการช่วยกันประสานงานต่างๆ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในตำบลห้วยอ้อ และได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆดังนี้

กลุ่มที่ 1 (หมู่ 11, 12 และ 14)

 • ปราชญ์ พ่อสมาน หมื่นขัน ผู้จุดตำนานเมืองแพร่แห่ระเบิด
 • ขนมจีนน้ำย้อย กฤษณา พงศ์สะลา
 • นวดแผนไทย แม่แสงเงิน ปัญญาดี
 • ซอ นางคำม้อน ขันแก้ว ตอนนี้ จ่าสิบโท สุริยา ขันแก้ว ดูแลแทน
 • การท่องเที่ยวหลัก –ที่พัก –รับนักท่องเที่ยวประจำวัน
 • กิจกรรมแต่ละวัน – คนแนะนำ – ศูนย์เรียนรู้
 • หมู่ 11 สุริยา ขันแก้ว
 • หมู่ 14 นายจรัส ไชยพรม
 • สถานที่ สถานที่หลัก ศูนย์เรียนรู้ ม.11
 • ตัวแทนแต่ละหมู่รับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยว – สุริยา ขันแก้ว – ผู้ใหญ่บ้านแต่ละที่  -สมาน หมื่นขัน  - ลุงหนาน
 • ยาสมุนไพร สมเจตน์ นาระกันทา ม.14
 • กิจกรรม –การแสดงแต่ละจุด – ข้าวแคบ ยายย้าย –ไส้อั๋ว
 • กรรมการ – ตัวแทนละหมู่ – ตัวแทนชุมชน – คนทำงานหลัก –ศาลาหมู่บ้าน –วัด –รร เทศบาล
 • อาหาร –ขนมจีนน้ำย้อย สุริยา –กลุ่มขายอาหารแต่ละชุมชน ดรุณี แก้วคำ หมู่ 11 นัดประชุมแต่ละหมู่
 • เจ้าภาพหลัก  – แม่แสงเงิน ผู้ใหญ่ฉลอง ผู้ใหญ่บุญรวง น้องนาง+อู๋
 • งานที่ 1 งานฝีมือ
 • กระเป๋าพื้นเมือง หทัยรัตน์ ขันแก้ว
 • ไม้กวาดดอกหญ้า ขันทอง ทะยะกัน
 • งานที่ 2 เกษตรปลอดภัย
 • ผักสวนครัว แม่แสงเงิน ปัญญาดี ม.14
 • เลี้ยงไม้เดือน /วางระบบน้ำ สุริยา ขันแก้ว
 • ปุ๋ยหมักชีวภาพ บุญรวง หมื่นอาสา

กลุ่มที่ 2 (หมู่ 3-10)

 • จุดศูนย์กลาง วัดศรีดอนคำ  –ตำบล –เทศบาล
 • ตัวแทน – หมู่ 7 มณเทียร สุทะรื่นรม
 • ที่พัก – หมู่ 7 = 15 หลัง
 • ห้วยอ้อ – หมู่ที่ 7 ตัวแทนประสาน อาชีพแต่ละหมู่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ไม้กวาดทางมะพร้าว นายปั๋น เมืองแก้ว ม.7
 • ดอกไม้จันทน์ /ทอผ้า สังวาล นาระกันทา ม.3
 • หมู่ 4 – ดูต้นมะขามยักษ์ - ดูการทำมีด -วัดสะแล่ง ดอยโป่งมื่น (ม.3-4) -อ่างเก็บน้ำแม่กาง (ม.3)
 • นมันสการวัดนาแก (นวดแผนโบราณ,แกะสลัก ,จักสาน , ทำดอกไม้จันทน์) – ไปบ้านแม่ลาน (ขนมเส้นน้ำย้อย , ของที่ระลึก ,ดูแย้ ) ไปวัดดอนมูล (ม.10 , ไหว้พระ , ดูซุ้มประตูใหม่) – ห้องภาพฉลองศิลป์ –เข้าโฮมสเตย์ – ชมซอ – ปั่นจักยาน – รำวงย้อนยุค – ออกกำลังกาย

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด