โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผู้สูงอายุบ้านปิน อำเภอลอง

การสร้างเครือข่าย โดยมีหมู่บ้านนำร่อง 4 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งตากล้า

สิ่งที่มีอยู่ภายในหมู่บ้าน

 1. ถั่วอบสมุนไพร
 2. น้ำพริกตาแดง (วิสัย,จ่าสมัย)
 3. น้ำพริกลาบ (วิสัย,จ่าสมัย)
 4. อาหารพื้นบ้าน(ศรีนวล มีรอด)
 5. ไม้กวาดทางมะพร้าว
 6. ป่าชุมชน

 

2. หมู่ที่ 4 บ้านใหม่

สิ่งที่มีอยู่ภายในหมู่บ้าน

 1. สถานีรถไฟบ้านปิน
 2. จิ้นส้มลุงสม
 3. เมี่ยงหวาน (ซื้อใบเมี่ยง แล้วนำมาปรุงรสเอง)
 4. ขนมจีนน้ำย้อย (ร้อยปี)
 5. ข้าวหลาม (นำไปขายที่สถานีรถไฟ)
 6. พุทราดอย
 7. กล้วยฉาบ
 8. แคปหมู
 9. ไม้กวาดทางมะพร้าว (กลุ่มผู้สูงอายุ)
 10. นวดแผนโบราณ
 11. เกษตรกรรม (ข้าวโพด,แตงกวา ฯลฯ)
 12. บ้านบนนา
 13. ทอผ้าตีนจก

 

3. หมู่ที่ 8 บ้านหัวตากล้า

สิ่งที่มีอยู่ภายในหมู่บ้าน

 1. จักสานตะกร้า (วิสัย อุเหว่า)
 2. พุทราดอย ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง(ตามฤดูกาล)
 3. พระธาตุดอยน้อย(รอยพระพุทธบาทดอยน้อย)
 4. ทอผ้าตีจก (เบญจรันต์ ดวงแก้ว)
  (ชาวบ้านไปซื้อลายจากร้านจำหน่าย แล้วนำมาทอ/ปักเอง)
 5. หน่อไม้เป๊าะ/หน่อไม้หวาน(ตามฤดูกาล)(จันทร์สม ปัญญาสา)
 6. กล้วยฉาบ (สุรีพร การินใบ)
 7. นวดแผนไทย(บุญรอด ต่ออิน)
 8. กล้วยแขก/กล้วยทอด(จันทร์สม ปัญญาสา)
 9. กลุ่มทำดอกไมจันทน์

 

4.หมู่ที่ 12 บ้านกรองฝาย

สิ่งที่มีอยู่ภายในหมู่บ้าน

 1. ไข่เค็ม(ลำดวน แก้วคำแสน)
 2. กลุ่มทำไม้กวาดและไม้ถูพื้น (ทองวัน หม่องอินต๊ะ)
 3. กลุ่มเกษตรผลิตเมล็ดพันธุ์(แตงกวา,มะระ ฯลฯ)
 4. ทอผ้าและปักผ้าหม้อห้อม(รัตนา แก้วบุญ , อำพล แก้วคำแสน)

 

โดยร้านกาแฟแห่ระเบิดยินดีที่จะเป็นเครือข่ายและรับสินค้าของชุมชนไปจำหน่าย และมีข้อเสนอควรเชื่อมโยงกับหมู่บ้านรอบนอก

ปราชญ์ / ผู้รู้ ที่สามารถส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยว

 • ด้านประวัติชุมชน
 • แกนนำ : บานเย็น แก้วคำ

บ้านทุ่งตากล้า

ในอดีต หมู่บ้านที่ 3และ หมู่ที่ 8 เป็นหมู่บ้านเดียว เดิมพื้นที่ตรงนี้มีแปลงนา(ตากร้า)เยอะ  บ้านตั้งอยู่ตรงทางหัวของแปลงนา ชาวบ้านจึงถกเถียงถกกันระหว่าง ชื่อ “บ้านหัวทุ่ง” หรือ “บ้านหัวตากล้า” จนสุดท้ายได้ ชื่อว่า บ้านทุ่งตากล้า

บ้านปิน

จากตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่า เมื่อในสมัยพุทธกาล  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ ได้เสด็จมาที่เขาดอยน้อย(วัดพระธาตุดอยน้อยในปัจจุบัน) ได้ประทับรอยเท้า และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดราษฎร มีหญิงหม้ายคนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้น  แต่ไม่มีอะไรถวาย จึงได้ถอดปิ่นปักมวยผม ถวายแด่พระพุทธองค์  พระองค์ได้ทรงรับไว้และทำนายว่าในอนาคต บริเวณนี้จะเกิดเป็นบ้านเมืองรอบ ๆ เขาแห่ง จึงมีชื่อว่า  “บ้านปิ่น” ซึ่งต่อมาได้เพี้ยนเป็น “บ้านปิน” ในปัจจุบัน

ด้านนวด

นวดโดยใช้ยาหม่อง มีการต้มน้ำสมุนไพรทาน (ตะไคร่ ขมิ้น ฯลฯ) แต่ไม่ได้ทำขาย

แกนนำ : รอด ต่ออินทร์

การทำเมี่ยงหวาน

แตกต่างกับเมี่ยงที่อื่นตรงไส้ เมี่ยงของที่นี่จะมีไส้หวาน มัน ทานง่าย เหมาะกับคนในทุกเพศทุกวัย

แกนนำ : เสาวณี วัชรพันธ์

ทำไม้กวาดดอกหญ้า และ ไม้ถูพื้น

ดอกหญ้าที่เก็บมาทำไม้กวาด คือ ดอกก๋ง ซึ่งจะเริ่มออกในช่วงดือนมกราคม – มีนาคม ก่อนที่จะนำดอกก๋งมาทำจะต้องนำไปตาก เพื่อทำดอกก๋งนั้นแห้ง แล้วนำดอกหญ้าไปตี เพื่อให้ดอกหญ้าหลุดออกหมด แล้วจึงนำมาทำไม้กวาด ตรงด้ามจับทำจากไม้ไร่ที่ไม่มีมอด การทำไม้ถูพื้น ชาวบ้านจะซื้อเศษผ้าจาก อ.แม่หล่าย แล้วนำมาตัดให้เป็นชิ้นกำลังดี จึงประกอบ

แกนนำ : ทองวัน หม่องอินต๊ะ

การปักผ้าหม้อห้อม

ในปัจจุบันเลิกทำเพราะไม่มีตลาดรองรับ

 

 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนการท่องเที่ยวฯ

การมาท่องเที่ยวบ้านปิน มี 2 เส้นทาง คือ ทางรถไฟ และรถยนต์ โดยวางแผนให้มีจุดรับนักท่องเที่ยวคือ สถานีรถไฟบ้านปิน (ต้องให้สถานีบ้านปินมาเป็นภาคีเครือข่าย) ศึกษาประวัติศาสตร์ของสถานีรถไฟ ชิมเมี่ยงหวาน ข้าวหลาม ไปทานขนมจีนน้ำย้อย (ร้อยปี) หมู่ 4/อาหารพื้นเมืองปรุงจากวัตถุดิบในชุมชน หมู่ 3

สำหรับผู้ที่มารถไฟหรือรถบัสนั้นต้องมีรถโดยสารขนาดเล็กเปลี่ยนเพื่อนำเที่ยวไปยังจุดอื่นๆ (ภาคีเครือข่ายกับชุมชน) ได้แก่ พระธาตุดอยน้อย เรียนรู้ประวัติชุมชน เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เช่น การทอผ้า การปักผ้าหม้อห้อม สมุนไพรและนวดแผนโบราณ

สิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวฯ

 1. มัคคุเทศก์น้อย ฝึกเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ เล่าประวิความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ และนำเที่ยวในแต่ละสถานที่
 2. อ่างเก็บน้ำแม่ลาน (หมู่ที่ 1 )
 3. บันไดทางขึ้นพระธาตุดอยน้อย ทางฝั่ง อบต. ถ้าขึ้นทางฝั่งนี้ จะได้ดูรูปปั่นพระพุทธรูป และพุทธประวัติ
 4. บ้านบ่อ(โรงถลุงเหล็ก,วัดล้าง) เป็นแหล่งประวัติศาสตร์
 5. ควรมีร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นตลาดรองรับสินค้าของชุมชน
 6. การตั้งกลุ่มทอผ้า(อยู่ในขั้นปรึกษาหารือกันของชาวบ้าน)

เนื่องจากเดิมชาวบ้านมีการทอผ้ากันอยู่แล้ว แต่ไม่มีตลาดรองรับสินค้า

 

 

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด