แหล่งท่องเที่ยว ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมือง

แหล่งท่องเที่ยว ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมือง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. พระธาตุช่อแอ
 2. พระธาตุจอมแจ้ง
 3. น้ำตกเชิงทอง
 4. ต้นเมเบิ้ล ถนน ยุทธศาสตร์
 5. วัดธรรมนุภาพ
 6. เยี่ยมเต่าปูลู บ้านาตอง
 7. สวนรุกขชาติ
 1. อ่างแม่ก๋อน แม่สาย
 2. OTOP ชุมชน
 3. แหล่งสาธิต การทำเหมือง
 4. พระธาตุดอยเล็ง
 5. สวนสมุนไพร
 6. แหล่งชุมชนมะพร้าวเผา
 7. แหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่ลัว มีภูเขาเป็นรูปช้าง

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด