แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง

แหล่งท่องเที่ยว  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

  1. อุทยานลิลิตพระลอ
  2. วัดพระธาตุพระลอ
  3. สระหนองเล็ม แม่น้ำกาหลง
  4. ป่าห้วยป้อม
  5. อ่างแม่สอง
  6. ดอยจิกจ้อง
  7. แก่งเสือเต้น

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด