แหล่งท่องเที่ยว ตำบล แม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง

แหล่งท่องเที่ยว  ตำบล แม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

  1. วัดแม่ยางตาล
  2. ศาลเจ้าพ่อช้าง
  3. บริเวณแก้มลิงหนองเจริญ
  4. ศาลเจ้าพ่อหนองอ่วน
  5. สำนักธรรมวัดป่า

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด