แหล่งท่องเที่ยว แม่พุงหลวง อำเภอวังชิ้น

แหล่งท่องเที่ยว  แม่พุงหลวง อำเภอวังชิ้น แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

  1. น้ำตกแม่พุงหลวง
  2. กลุ่มทอผ้าตีนจก บ้านแม่พุงหลวง
  3. ศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพร
  4. วัดพระธาตุ
  5. โฮมสเตย์
  6. วัฒนธรรมชนเผา
  7. ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
  8. การย้อมผ้าสีธรรมชาติ

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด