แหล่งท่องเที่ยว ตำบล น้ำชำ อำเภอเมือง

แหล่งท่องเที่ยว ตำบล น้ำชำ อำเภอเมือง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

  1. แพะเมืองผี
  2. อ่างน้ำปึก
  3. คุ้มแมนสรวงพิทักธรรม
  4. แหล่งป่าชุมชน
  5. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
  6. วัด
  7. ชมรมรักสุขภาพ

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด