พระธาตุสลีมหาโพธิ์

ประวัติความเป็นมา

               พระธาตุสลีมหาโพธิ์ตั้งในบริเวณหลังอุโบสถวัดโพธิสุนทร หมู่ ๕ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามแบบของกรมศิลปากร มีพุทธศิลปะล้านนาไทย สมัยเชียงแสน มีขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๙ เมตร โดยมีพระครูวิจิตรนวการโกศล เจ้าอาวาส วัดสะแล่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นผู้อำนวยการสร้าง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ทำพิธียกยอดฉัตร วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยได้เชิญ พลตำรวจเอกเชวง วงศ์ใหญ่ มาเป็นประธานในพิธี ตรงยอดฉัตรพระธาตุบรรจุทองคำแท่งไว้ มีน้ำหนักประมาณ ๒๐ บาท ทางวัดมีงานประเพณีนมัสการพระธาตุสลีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญ เดือน ๓ (วันมาฆบูชา) เป็นประจำทุกปี นับเป็นพระธาตุองค์แรกในตำบลเวียงทอง เป็นพระธาตุองค์ที่สวยงาม องค์หนึ่งในอำเภอสูงเม่น

ที่ตั้ง 
พระธาตุสลีมหาโพธิ์ ตั้งในบริเวณหลังอุโบสถวัดโพธิสุนทร หมู่ ๕ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่

 

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด