แหล่งท่องเที่ยว บ้านดอนมูล อำเภอ สูงเม่น

แหล่งท่องเที่ยว  บ้านดอนมูล  อำเภอ สูงเม่น แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

  1. สระน้ำห้วยหวาน
  2. กลุ่มจักสาน บ้านค่างาม
  3. วัดดอนมูล
  4. วัดร่องแหย่ง
  5. สินค้า OTOP (ไม้สักแพร่)
  6. ปลูกต้นป๋อเทือง
  7. กลุ่มเลี้ยงไก่ชน
  8. รำวงย้อนยุค หมู่ 3
  9. ถนนคนเดิน
  10. แหล่งอนุรักษ์ (ทำเห็ดถั่วเหลือง)

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด