แหล่งท่องเที่ยว ตำบล เด่นชัย อำเภอ เด่นชัย

แหล่งท่องเที่ยว ตำบล เด่นชัย อำเภอ เด่นชัย แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. ศูนย์เกษตรเรียนรู้หรือศูนย์สาธิตการเกษตรเด่นชัย
 2. ศูนย์หม่อนไหม
 3. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีธรรม
 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแตงโม
 5. วัดเด่นชัย
 6. ประตูสู่ล้านนา
 7. สถานีรถไฟบ้านแม่พวก
 1. วัดจอมคีรีชัย
 2. วัดอินทรนิเวช
 3. อ่างเก็บน้ำแม่มาน
 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เด่นชัย
 5. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง
 6. ศาลเจ้าปึงเถ้ากง-ม่า

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด