แหล่งท่องเที่ยว ตำบล สวนเขื่อน อำเภอเมือง

แหล่งท่องเที่ยว ตำบล สวนเขื่อน อำเภอเมือง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. พระธาตุอินแขวน ม.5
 2. น้ำตกแม่แคม ม.7
 3. บ่อเตานาคูหา ม.5
 4. วัดนาคูหา ม.5
 5. พระเจ้าตนหลวง ม.5
 6. ถ้ำหลวง ม.5
 7. ถ้ำห้วยต้นผึ้ง ม. 5
 8. ถ้ำห้วยเมี่ยง ม.5
 9. ถ้ำช้างแก้ว ม.5
 1. น้ำตกผาแก้ว ม.5
 2. สวนลางสาดหวานปลอดสารพิษ ม.1
 3. อ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริ ม.5
 4. สถานปฏิบัติธรรม
 5. วัดดอยเขาน้อย
 6. ดินแดน2ภาษา ม.4 ,8
 7. คณะซอระบำน่าน
 8. ศูนย์ผลิตฮ้อม
 9. สวนสตอเบอรี่

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด