บ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง

รายงานผลการดำเนินงานอบรมกิจกรรมที่ 3

 “การส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน” ใน 5 พื้นที่

อบรมจำนวน 2 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง พื้นที่ละ 50 คน กลุ่มผู้เข้าอบรมมีอายุตั้งแต่ 30-70 ปี วิธีการอบรมโดยแบ่งกลุ่มไว้ 3 เรื่อง คือ 1. การส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย กลุ่ม 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 3. การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน  ใช้วิธีกระบวนกร มีกระบวนกร (วิทยากร) ประจำกลุ่มที่คอยกระตุ้นให้กลุ่มแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ ของเรื่องนั้นๆ แล้วให้ผู้เข้าอบรมเวียนเข้ากลุ่มจนครบทั้ง 3 เรื่อง จึงอภิปรายรวมและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

 1. บ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง วันที่ 6-7 มกราคม 2561
 2. การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

ข้อมูลพื้นฐานจากการระดมความคิด

เพาะปลูก  เมี่ยง กาแฟ ฮ่อม

เก็บจากสวนและป่า งวม ลูกชิดหรือมะต่าว (ของป่าเดือน มกราคม ,กุมภาพันธ์) ผักกูด เม็ดข่าดอง ซาโยเต้ (ฟักแม้ว)

สมุนไพร เจียวกู่หลาน ไพล (ปูเลย) กระชาย หัวยาข้าวเย็น มะขามป้อม

พิธีกรรม ในบ้านแม่ลัวเรื่องที่เด่นจะมีการเลี้ยงผี เพราะว่าพิธีกรรมส่งผลต่อจิตใจของชาวบ้านแม่ลัว หมอเป่า (หมอแฮก หมอเป่ากระดูก หมอเป่าขา ตุ่ม ก้างติดคอ เป่าตาแดง เป็นแผล เป่างูสวัด งูกัด ตะขาบกัด) สานตะแหล่ว 7 ชั้น ตะแหล่วแม่หม้าย ตะแหล่วหลวง ตะแหล่ว 2 ชั้น  ให้เป็นสิริมงคล -นายสมบูรณ์ กันมี)

ผู้รู้ของป่า

 1. ล่าสัตว์ป่า นายสมควร กระจ่างแก้ว
 2. หาของป่า นายสมนึก ของทิพย์

จักสาน

 1. สานก๋วยเป๊อะ (เมี้ยงสด) พ่อติ๊บ สีตื้อ
 2. จักสานก๋วยเมี้ยงดอง
 3. แอ๊บข้าว ไม้กวาด

จากการอบรมสามารและควรส่งเสริมปราชญ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

 • นำเมี่ยงมาทำผลิตภัณฑ์/ให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุลองทำผลิตภัณฑ์จากเมี่ยง
 • ให้ความรู้เรื่องเจียวกู่หลาน (พัชรินทร์ เตชา) ฮ่อม กาแฟ
 • การทำลูกชิดหรือมะต่าว (ช่วงเดือน มกราคม ,กุมภาพันธ์) (ทำได้เกือบหมด)
 • การสานตะแหล่ว 7 ชั้น ควรทำขนาดเล็กลงให้ดูสวยงามและเล่า (สร้าง) เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ที่ผู้ให้ต้องการให้เป็นสิริมงคลมอบแก่นักท่องเที่ยว -นายสมบูรณ์ กันมี)
 • การสานเครื่องจักรสารเกี่ยวกับการทำเมี่ยง แต่ทำให้มีขนาดเล็กซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ (พ่อโถ ขันตาม)
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

สถานที่ท่องเที่ยวในบ้านแม่ลัว เหมาะกับหลากหลายวัย ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันระดมความคิดร่วมกันว่า สถานที่ที่ไหนบ้านที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ มีดังนี้

 1. สวนเมี่ยง การเก็บเมี่ยง
 2. สวนกาแฟ
 3. เจ้าพ่อผ่าด่าน
 4. น้ำออกรู
 5. ดูต้นฮ่อม
 6. สวนมะต่าว (ลูกชิด)
 7. ป่าชุมชน ระบบการจัดการป่า
 8. จักสาน การทำไม้กวาด
 9. วัดบ้านแม่ลัว

 

 

 

ได้แผนที่ท่องเที่ยวที่ชาวบ้านช่วยกันจัดคิดขึ้นมา ของบ้านแม่ลัว มีสถานที่สำคัญและกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ  ซึ่งให้วัดเป็นสถานที่แรกให้การที่ให้นักเที่ยวได้มากราบสักการะ และหลังจากที่ไว้พระเสร็จก็จะพาไปสถานที่พัก หลังจากที่เข้าที่พักเสร็จก็จะมีการพาไปชมสวนเมี่ยงและสอนวิธีการเก็บเมี้ยง ละไปไหว้หอเจ้าบ้านและต่อด้วยการไปไหว้เจ้าพ่อผาด่าน และสุดท้ายก็จะไปชมน้ำแม่ลัว

วัด ที่พัก           สวนเมี่ยง         หอเจ้าบ้าน    ไว้เจ้าพ่อผาด่าน   ดูน้ำแม่ลัว

กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยภาพรวม

 • สู่ขวัญ ไหว้ขวัญเจ้าบ้าน (นักทองเที่ยว) เจ้าพ่อผาด่าน
 • เผาข้าวหลาม รอบกองไฟ
 • กิจกรรมสวนเมี่ยง (เก็บเมี่ยง ดูธรรมชาติ)
 • เดินป่าหาเห็ด หาหน่อไม้
 • จักสาน (สานก๋วย ตะแหล่ว)- ขาย/ของที่ระลึก
 • ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ (กลุ่มกาแฟ เจียวกู่หลาน ฮ่อม)- เหมาะกับผู้สูงวัย

นอกจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วควรมีเรื่องอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ และสูตรอาหารต่างๆ ของบ้านแม่ลัว มีดังนี้

 1. งวม แกงใส่ปลา กระดูกหมู ยำ และแกงส้ม
 2. แคห่างค่าง เผาและนำไปตำ (ทำเหมือนยำกบ ตำกบ)
 3. ซาโยเต้ (ฟักแม้ว) ยำยอด ลวก ยอดและผล แกงส้ม ผัด ผลเอาไว้ต้มจืด ส้มตำ
 4. ผักกูด ออกตามห้วย เหมือนฟักแม้ว
 5. ผักฮาก ผักเฮือด
 6. สะแล
 7. หลามบอน
 8. ยำใบเมี่ยง ชาเมี่ยง
 9. ปูก่ำ จิกกุ่ง
 10. การส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย

การจัดกลุ่มและการสร้างเครือข่าย ณ บ้านแม่ลัว

การที่จะส่งเสริมบ้านแม่ลัว ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีข้อจำกัดหลายๆ อย่างของหมู่บ้าน เช่น ทางไป-มา หมู่บ้านแม่ลัว มีทางที่แคบ รถใหญ่ไม่สามารถขึ้นมาได้ รถสวนทางกันได้ลำบาก อาจต้องมีการกำหนดการจราจรการเข้าออกหมู่บ้าน และต้องมีการจัดการความเรียบร้อยเรื่องการจารจร การจัดระบบการเกษตร เมี่ยง  ฮ่อม กาแฟเหมาะเพราะเป็นพืชชอบอากาศหนาวและระดับความสูงระดับนี้ ปลูกปอเทืองเพื่อจะเป็นปุ๋ย

การจัดระเบียบ

 • เรื่องรถ
 • ระเบียบหมู่บ้าน ทำไงถ้าเกิดมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน จะทำให้หมู่บ้านสะอาดและปลอดมลพิษ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ควรมีกลุ่มด้านต่างๆ ในหมู่บ้าน แล้วกลุ่มต่างๆ มาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยว

 

 

 

จากแผนภาพข้างบนได้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่แยกมาจากกลุ่ม และให้เลือกชาวบ้นเป็นหัวหลักของในแต่ละเรื่อง

การรองรับ+การรับนักท่องเที่ยว

 • รัตนากร ขันตา
 • แม่หลวง

ที่พัก(โฮสมเตย์)+อาหาร

 • วัสสินี ใจวาคำ

 

ธรรมชาติ

 • นายสมนึก ของทิพย์
 • นายสมควร กระจ่างแก้ว

วิถีชุมชน

 • ชนันพร มุ่งกุนา

ระบบการเกษตร

 • ยุพิน เตชา

พิธีกรรม

 • นายทา แก้วอิ่ม

 

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด