ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ้านปางงุ้น ต.สรอย อ.วังชิ้น

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการท่องเที่ยวของบ้านปางงุ้น

   -มีต้นงุ้นจำนวนมาก(ตำนานบ้านปางงุ้น)

   -มีโครงการเพาะต้นงุ้น

   -ไหว้สาเจ้าพ่อหมื่นด้ง (งานตำบล ม.5)

   -ไหว้สาคือเวียง

   -ม่อนสรอย(สวนกนกกร)

   -โดแม่อาง(ถ้ำแม่อาง)

   -ถ้ำผาเขียว (เป็นเหมืองทองเก่ามีน้ำข้างใน)

   -โด่ต้นปันถ้ำ(ยังไม่ได้บุกเบิก) มีตำนานโด่แม่อาง (มีสิ่งศักดิ์สิทธิลูกแก้ว พ.ศ.2520)

   -ถ้ำต้นกอก (กากเพชร ,หินย้อย)

   -ต้นน้ำสรอย(นายตุ้ย,นายจำนง ชาวบ้านผู้นำ)

ม.11 –ชัยณรงค์ฟาร์ม ม.11 (ของดีตำบลสรอย) -เมล่อน -มะเขือเทศราชนี -สตอเบอร์รี่

ม.9 –อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หล่ะ

ม.2 –น้ำตกกิวปัน

      -ฟาร์มเห็ดถังเช่า (อลิซฟาร์ม)

ม.5 –อนุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้ง 

ม.4 –ทุ่งปอเทือง (จะออกดอกในช่วงเดือน มค., กพ. ,มีค.)

ม.8 –ศูนย์เรียนรู้ (ผู้สูงอายุ) ทำหมวก, กล่องเหล้าไม้ไผ่, ตุง, ยาหม่อง, พิมพ์เสน, สมุนไพรฯลฯ

ม.3 –ฟาร์มวัว, ไส้เดือน (วิสาหกิจชุมชน), ศูนย์เรียนรู้หน่อไม้เปาะ (การทำหน่อไม้ด้วยไม้ไผ่เปาะ)

ม.10 –วัดม่วงคำ (พระเหยียบขารักษาอาการปวดเมื่อย)

ผ้าทอตีนจก (ทำทุกหมู่บ้าน)

อาหารท้องถิ่น

   -เขียดเปอะ (เขียดภูเขา) อิฮั้วก

   -ปูก่ำ (ปูจั่ว)

   -ปูผา

   -ปูนา

   -หน่อไม้ (เทพธิดาดอย)

   -ปลากั้งใส่ผักกูด

   -เตา

   -เห็ดถอบ ,เห็ดลม ,เห็ดโคลน

   -ตำต่อ

   -แกงมดแดงใส่ผักแส่

   -ไหว้พระ/สวดมนต์ข้ามปี

   -ทำอาหารร่วมกัน

   -ปั่นจักรยาน (ผู้สูงอายุที่แข็งแรง)

   -เที่ยวฟาร์ม

   -เข้าศูนย์เรียนรู้

   -ทำบุญบั่งไฟ

ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

 ตุง ตุงไส้หมู และตุงอื่นๆ ทำตุงเพื่อให้นักท่องเที่ยวนำไปไหว้พระ หรือให้นักท่องเที่ยวได้หัดทำ

ป้าแก้ว หมู่ 2 

เฟอร์นิเจอร์ เป็นศูนย์เฟอร์นิเจอร์ จะคิดผลิตภัณฑ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวซื้อและให้นักท่องเที่ยวได้หัดทำสามารถนำกลับบ้านได้

            สินชัย บ้านปางงุ้น

สมุนไพร สมุนไพรบำรุงกำลังและรักษาโรค

พ่อขันแก้ว (อายุ 82 ปี)

การมีส่วนร่วมวางแผนที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุบ้านปางงุ้น

จุดรวมนักท่องเที่ยวที่ ม.6 เนื่องจากมีการท่องเที่ยวในชุมชนอยู่แล้ว ไหว้พระวัดปางงุ้น (บูชาตุงไหว้พระ), ดูดาว ,กางเต้นท์, สวนกรกนก (ม่อนสรอย ชมวิวทิวทัศน์ ทานอาหาร และในอนาคตจะทำสปา) -ศูนย์เรียนรู้เฟอร์นิเจอร์, -ไร่องุ่นภูมพิม -ป้อหลวงแก้วโฮมสเตย์ (พัก อาหารพื้นเมือง และเรียนรู้เรื่องสมุนไพร) ปางงุ้นโฮมสเตย์ (พักและอาหารพื้นเมือง)

ม.10 วัดม่วงคำ, เดินเที่ยวหมู่บ้านดูวิถีชุมชน     -ผ้าทอ    -ผักสวนครัว

ม.7 กลุ่มกล้วยฉาบ

ภาคีเครือข่าย

            บ้านปางงุ้นมีกลุ่มวิสาหกิจทางด้านการท่องเที่ยว คือ ปางงุ้นหมู่บ้านสีเขียว ท่องเที่ยวสุขใจ มีภาคี คือ สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น เครือข่าย คือ ศูนย์เรียนรู้เฟอร์นิเจอร์ สวนกรกนก (ม่อนสรอย) ปางงุ้นโอมสเตย์ ไร่องุ่นภูมพิม จากการอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าควรจะต้องให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาเป็นเครือข่าย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอยู่/หรือกลุ่มที่กำลังจะฟื้นขึ้นมาใหม่/ กลุ่มที่กำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่

แผนท่องเที่ยวกลุ่มปางงุ้น

-ศูนย์เรียนรู้เฟอร์นิเจอร์

-สวนกนกกร

-ปางงุ้นโอมสเตย์

-ไร่องุ่นภูมพิม

-ป้อหลวงแก้วโฮมสเตย์

-เชิงวัฒนธรรม ,ประเพณี

-กลุ่มผจญภัย

-กลุ่มที่มาเพื่อผลิตภัณฑ์

แผนพัฒนาพื้นที่

   -เส้นทางขึ้นถ้ำ

   -อ่างเก็บน้ำปางงุ้น (ทำสไลด์เอดร์)

 

 

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด