บ้านแม่พวก

 1. พิพิธภัณฑ์รูปภาพอยู่ที่สถานีรถไฟแม่พวก

  เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและต้องธำรงรักษาไว้สืบไป อาคารเรือนปั้นหยาจำนวน2หลังของสถานีรถไฟแม่พวกอดีตเคยเป็นอาคารสำหรับจำหน่ายตั๋วรองรับผู้โดยสารและเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การรถไฟปัจจุบันได้รับการบูรณะจากขมชนและในอนาคตรมชนจะใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ของขมชนซึ่งจะจัดแสดงวิถีซีวิตชุมชนและความรุ่งเรืองของสถานีรถไฟบ้านแม่พวกในอดีตขณะนี้

 2. ฐานไก่ชน

  พื้นที่พบปะพูดคุยของคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อตอบสอนอง เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเอง

 3. สถานที่โรงเรียนเก็บข้อมูลหมู่บ้าน
 4. ฐานเศรษฐกิจ กลุ่มผ้าธรรมชาติ กลุ่มปลาส้ม กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มจักรสาน กลุ่มผ้าสีผง
 5. สองฝั่ง ถนน กับ รางรถไฟแม่พวก จะมีการตกแต่งไปด้วยดอกไม้
 6. เศรษฐกิจพอเพียง
 7. โรงงานผลิตอากาศ(สวนสัก) สมุนไพร หลุมหลบภัย ดอกบุก หน่อไม้ ดอกกระเจียว
 8. สระแก้วจะมีการเลี้ยงปลา ปลาจีน ปลายี่สก
 9. ฝายแม่พวก
 10. วัดแม่พวก

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด