แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง

แหล่งท่องเที่ยว  ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

  1. พระธาตุหนองจันทร์
  2. ศูนย์วัฒนธรรม
  3. ฝายแม่ยม
  4. วัดบ้านหนุนเหนือ
  5. วัดหนุนใต้
  6. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7. แหล่งท่องเที่ยวการประมง
  8. แพะผักหวาน อ่างห้วยโป่ง

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด