แหล่งท่องเที่ยว ตำบล น้ำเลา อำเภอร้องกวาง

แหล่งท่องเที่ยว ตำบล น้ำเลา อำเภอร้องกวาง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. ป่าชุมชน (อ่างแม่กำปอง)
 2. พระธาตุใจดี บ้านน้ำเลาใต้
 3. ร.ร. สูงวัยใจดี
 4. แพทย์แผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ
 5. พระธาตุ เวฬุวรรณ วัดไผ่ย้อย
 6. อ่างเก็บน้ำ 50ไร่
 7. ดนตรีไทยของผู้สูงอายุ
 1. อ่างห้วยทรายขาว
 2. วัดน้ำเลา
 3. เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดินไผ่ย้อย
 4. ปลูกพืชผักสวนครัว ม.8
 5. กลุ่มจักรสานหมวก,ไม้กวาด
 6. กลุ่มทำกระเป๋าด้วยมือ จากเศษซองกาแฟ

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด