บ้านพันเชิง

ไหว้พระ 9 วัด ประกอบไปด้วย

 1. วัดพันเชิง หมู่2 กับ หมู่3 ตำบลช่อแฮ (หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์)
  • หลวงปู่หล้า(ทำพิธีต่างๆ)
  • ลานวัฒธรรม
  • คัมภีร์โบราณ(หอธรรม)
  • พระธาตุปันเจิง
 2. วัดหนองแขม ม.1 ต.ป่าแดง
 3. วัดป่าแดง ม.2 ม.3 ต.ป่าแดง
  • พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี
  • พระธาตุจำลอง
 4. พระธาตุจอมแจ้ง ม.5 ม.7 ตำบลช่อแฮ
 5. พระธาตุช่อแฮ ม.11 ตำบลช่อแฮ
 6. วัดธรรมเมืองหมู่ 4 ตำบลช่อแฮ
  • ซุ้มประตูแก้ว
  • ตลาดวัฒนธรรม
 7. วัดนาตอง ม.9 ตำบลช่อแฮ
  • ถ้ำนาตอง (กระดูกโบราณ)
  • เต่าปูลู
 8. วัดดอยเล็ง ม.6 ตำบลช่อแฮ
  • พระธาตุดอยเล็ง
 9. วัดต้นไคร้ ม.5 ตำบลช่อแฮ
 10. วัดบ้านใน ม.10 ม.6 ม.12 ตำบลช่อแฮ
 

 

แหล่งท่องเที่ยวอื่น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 1. เส้นทางท่องเที่ยวถนนสายข้าวปันหมู่ที่ 2
 2. เส้นแม่กอนหมู่ 6
  • สวนพุทธานมสด ม.2
  • ชมพู่มะเดี่ยว หมู่2 ม.3 ,ม.1
  • สวนทุเรียน/ลางสาด ม.2 ม.3, ม.4, ม.9
 3. ถนนสายน้ำผึ้ง (เส้นทางอ.เมือง-พระธาตุช่อแฮ)
 4. ชมสวนเมี่ยง /ใบชา/สวนกาแฟอเมริกาโน ม.8, ม.9
 5. ส้มโอกลิ่นใบเตย (พันธุ์วิรุณ) ม.8
 6. บ้านนาตองหมู่ 9

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

 • น้ำตกเชิงทอง
 • น้ำตกนางฟ้า
 • อ่างแม่สาย
 • ถ้ำนาตอง
 • ภูพญาพ่อ
 • บ้านโบราณ หมู่ 2 บ้านพันเชิง

ของกิน

 • หลามบอน
 • ข้าวแคบ
 • ข้าวแต๋น
 • เมี่ยงแปรรูป (ส้ม/หวาน)
 • อาหารพื้นเมืองอื่นๆ เช่น แกงหน่อไม้
 • ผักปลอดสารพิษ
 • หมู่4 ช่อแฮ
  • สวนเมี่ยง, ทุเรียนพื้นบ้าน
  • น้ำตกเชิงทอง
 •   หมู่ 2, 3 -ตลาดชุมชน ,คลองถม (ตลาดวัดทุกวันเสาร์) มีสินค้าชุมชน โดยเฉพาะผักพื้นบ้านนานาชนิด

ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของที่ระลึก

 1. ผ้าด้นมือ ม.3 ,ม.4 ,พวงกุญแจ ,กระเป๋า (จิตรประไพ)
 2. ไม้กวาดดอกหญ้า ม.4
 3. ของใช้ในครัวเรือนทำจากสมุนไพร ม.2 อ.กาญจนา ม.2 (สมุนไพรแปรรูป)
 4. จักรสานตะกร้า ,ชลอม,กระติ๊บข้าว ฯลฯหมู่2 ป่าแดง
 5. ทำตุง ,บายศรี (แม่ปราณี เมฆอากาศ)
 6. เมี่ยงหมักดอง (นางวาสนา มัณกาศ)

หมู่2 ช่อแฮ บ้านพันเชิง (นายแสวง อุ่นเมือง)

 • จักรสานไม้ไผ่ ฝาชี,ทำไม้กวาดทางมะพร้าว
 • ข้าวแคบสมุนไพร (วาสนา  วงษ์ทอง)
 • การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน – นำมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ
 • เลี้ยงไส้เดือน ,ปุ๋ยหมักไส้เดือน

ชุมชนมีความพร้อมเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทั้งด้านสถานที่ สินค้าชุมชน บุคคลที่มีความพร้อม และภาคีจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ส่วนในระดับชุมชน จากการอบรมทำให้เข้าใจและตระหนักมาขึ้นในการมีเครือข่ายและสร้างเพิ่ม แต่ชุมชนต้องการได้ความรู้เรื่องโฮมสเตย์ เพื่อจัดทำโฮมสเตย์ขึ้นในชุนชน

 

 

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด